สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ศย 015/ว 443 ลว.13 กค.60 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กค.2560
เอกสารแนบ