ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ >> สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 / เบอร์ภายใน 1241 / E-Mail : iau@coj.go.th

ศย 012/ว 295 ลงวันที่ : 03-05-2561 เรื่อง การรับชำระเงินด้วยอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ EDT QR Payment
เอกสารแนบ