ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ >> สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 / เบอร์ภายใน 1241 / E-Mail : iau@coj.go.th

ศย 021/ว 113(ป) ลงวันที่ : 06-09-2561 เรื่อง แจ้งเวียนคู่มือการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
เอกสารแนบ