ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ >> สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 / เบอร์ภายใน 1241 / E-Mail : iau@coj.go.th

สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561